English-Finnish translations for reference

 • viite
  Poliisi löysi viitteitä rikoksen tekijästä.
 • viitata
  Gibraltarin kansaan ei kuitenkaan viitata ollenkaan. But there is no reference to the people of Gibraltar. Viittasin kohti pilvenpiirtäjää, kun hän kysyi, missä olen töissä.Jos haluatte vastata, viitatkaa, olkaa hyvät.
 • lähde
  Tämän vuoksi päättelemme, että perusoikeuskirja on sisällytettävä perustamissopimuksiin, jotta nykyisestä tärkeästä viiteasiakirjasta tulee keskeinen lähde. Therefore, we conclude that we must incorporate the Charter firmly within the Treaties, so that what is at present an important source of reference will become a central source. Ensimmäinen lähtökohta, jota pidän keskeisenä, on se, että maaperä on rajallinen vaurauden lähde, maatalouden, tuotannon, ravinnon ja maiseman perusta. The first point of reference – which I believe to be fundamental – is that the soil is a limited source of wealth, the basis of agriculture and production, of food and support for the landscape. Halusimmepa tai emme, ajatukseen siitä, että maailma jakautuu "heihin" ja "meihin", "meidän" ollessa vertailukohta ja "heidän" ollessa ongelmien lähde. This leads, whether we intend it or not, to endorsing the idea that the world is divided into ‘them’ and ‘us’, with ‘us’ being the reference point and ‘them’ being the source of the problems.
 • lähdeviite
 • lähdeviittaus
 • mainita
  Komission ehdotuksessa ei mainita siitä mitään. There is no reference to that in the Commission's proposal. Kihnun saari mainittiin ensimmäisen kerran nimellä Kyne vuonna 1386.Ohjeessa mainittiin leimauksen tarkistuslipukkeiden olevan lähtöpaikalla.
 • referenssi
 • suositus
 • työtodistus
 • vertausarvo
 • viittaus
  Tämä on hyvä ja olennainen viittaus. This is a good, relevant reference. Minusta viittaus oli hyvin relevantti. I think that reference is very relevant. Viittaus luottamustehtäviin saattaakin olla väärä. Perhaps the reference to the posts is imprecise.
 • julkaisu
  Ennakkotiedoista poiketen julkaisu viivästyy hieman.
 • lähdeteksti
 • suositukset p

Definition of reference

 • A relationship or relation ( something
 • A measurement one can compare to
 • A person who provides this information; a referee
 • A relation between objects in which one object designates, or acts as a means by which to connect to or link to, another object
 • A previously published written work thus indicated; a source
 • A special sequence used to represent complex characters in markup languages, such as ™ for the ™ symbol
 • To provide a list of references for (a text
 • To refer to, to use as a reference
 • To mention, to cite
 • To contain the value that is a memory address of some value stored in memory

Examples

 • You must thoroughly reference your paper before submitting it
 • Reference the dictionary for word meanings
 • In his speech, the candidate obliquely referenced the past failures of his opponent
 • The given pointer will reference the actual generated data

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net