English-Finnish translations for remainder

 • erotus
  Lukujen 3 ja 2 erotus on 1Erotukseen ei tarvita ynnäpäätä, kunhan erottaa tukit ja propsit, myös leimat on hyvä tuntea.Erotus alkaa huomenna ja etsosta tulleita on alun toista tokkaa.
 • jakojäännös
 • jäämä
  Kasvisten torjunta-aineiden jäämät.
 • jäänne
  Hubblen löytämä himmeä galaksi on jäänne nuoresta universumista. (avaruus.fiErään teorian mukaan hikka on jäänne hengityksen säätelyyn liittyvistä toiminnoista ajoilta, jolloin eläimet siirtyivät vedestä maalle – –. (terveyskirjasto.fiMachu Picchu on tunnetuin inkakulttuurin jäänne.
 • jäännös
 • jäännöserä
 • jäljellä oleva
  Tämä summa on itse asiassa jäljellä oleva osa yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta. This sum is in fact the remainder of the ninth European Development Fund. Toivon, että ehdotettujen tarkistusten ansiosta jäljellä oleva lainsäädäntömenettely, joka liittyy hintojen ilmoittamista koskevaan direktiiviehdotukseen, saadaan viedyksi eteenpäin joutuisasti. I hope that, thanks to the proposed amendments, the remainder of the legislative procedure concerning this proposal for a directive on price indications can advance now rapidly without any hitches.
 • jäljelle jäänyt
  Ja jäljelle jäänyt osuus katoaisi, jos muita kasvihuonekaasuja, kuten CFC: tä ja metaania, vastaan ryhdyttäisiin toimiin. And the remainder would disappear if you took measures on other greenhouse gases like CFCs and methane.
 • jama
 • jämä
  Jätä jämät.Hei kappari vedä käteen, konsta nakkaa jämät mäkeen. (Klamydia, Mä lähen himaan
 • loppup
  Loppu onkin todentamista, jota arvoisan komission jäsenen täytyy yksinkertaistaa. The remainder is made up by the verification the Commissioner is called upon to simplify. Ei vielä sinällään riitä, että biologinen hajoavuus on 60 prosenttia, vaan tärkeää on, mitä loppu sisältää.A degradability of 60% in itself is not enough. It is of course a matter of what the remainder contains. Samaa kohtaa koskevan selvitysosan loppu on teknisen virheen vuoksi vedetty yli. Tämän tekstikohdan ei siis pidä jäädä pois. The remainder of the remark on this line has been struck through because of a technical error; that part of the text therefore is not supposed to be deleted.
 • loputp
  Loput tulevat sitten yksityiskohtaisemmassa mietinnössä ensi vuonna. The remainder will follow in a more detailed report next year. Käytän loput puheajastani välittääkseni viestin Italialle. I would like to use the remainder of my speaking time to address Italy. Loput joko tulivat perässä tai valittivat, kun ne pakotettiin ilmaisemaan kantansa. The remainder either tagged along or complained when they were forced to give an opinion.

Definition of remainder

 • A part or parts remaining after some has/have been removed
 • The amount left over after subtracting the divisor as many times as possible from the dividend without producing a negative result. If and ''d' are integers, then can always be expressed in the form ''n = dq + r'', where ''q' and ''r' are also integers and 0 ≤ ''r'< ''d''
 • The number left over after a simple subtraction
 • Excess stock items left unsold and subject to reduction in price
 • An estate in expectancy which only comes in its heir's possession after an estate created by the same instrument has been determined
 • Remaining
 • To mark or declare items left unsold as subject to reduction in price

Examples

 • My son ate part of his cake and I ate the remainder.
 • You can have the remainder of my clothes.
 • 17 leaves a remainder of 2 when divided by 3.
 • 11 divided by 2 is 5 remainder 1.
 • 10 minus 4 leaves a remainder of 6
 • I got a really good price on this shirt because it was a remainder.
 • The bookstore remaindered the unsold copies of that book at the end of summer at a reduced price.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net