English-Finnish translations for report

 • raportoidaAion raportoida parlamentille tilanteen edistymisestä. I will report back to Parliament on the progress that is made. Toivon voivani raportoida asiasta mahdollisimman tyhjentävästi maaliskuussa. I want to be able to make the fullest possible report in March. Ensimmäiseksi meidän täytyy kuitenkin raportoida kalastusneuvostolle. The next step must be for us to report back to the Fisheries Council.
 • raporttiTämä on erinomainen raportti, mutta ainoastaan raportti. This is a fine report, but it is only a report. UNSCOMin raportti oli kiistaton. The UNSCOM report was damning. Kuckelhornin raportti (A5-0053/2000) Kuckelhorn report (A5-0053/2000)
 • selvitysMinisteri Rochen selvitys on selkeä. Minister Roche's report is clear. Parlamentissa on laadittu tältä alalta erinomainen selvitys Tsatsosin selvitys. Parliament has produced an excellent report - the Tsatsos report - in this area. Eikä pelkkä selvitys mielestäni riitä. I do not, moreover, think that a report is sufficient.
 • ilmoittaaVoin ilokseni ilmoittaa, että äänestimme Markovin mietinnön puolesta. We were happy to vote for the Markov report. Haluan ilmoittaa vastustavani mietintöä.I wish to record my opposition to this report. Monet heistä eivät rohkene ilmoittaa väkivallanteoista karkottamisen pelossa. Many do not dare report assaults for fear of deportation.
 • kertoa
  Tarkoitukseni on kertoa teille kokouksemme tuloksista. My purpose now is to report to you on its outcome. Lopuksi voin kertoa tukevani mietinnön ehdotuksia. In conclusion, I support the proposals in the report. Voin kertoa teille joitakin alustavia reaktioita mietinnöstä. I can give you some preliminary reactions to the report.
 • selostaaOlen nyt siis siinä tilanteessa, että voin selostaa ja perustella täällä teidän ehdotustanne. I am, therefore, in a position to report on your proposal here and to explain it. Nyt on minun vuoroni kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä selostaa kantaamme Jonathan Evansin mietintöön. And now it is for me as Competition Commissioner to explain our position on what is in Mr Jonathan Evans' report. Valmistelukunnan puheenjohtaja selostaa Kööpenhaminan kokouksessa töiden etenemisestä valmistelukunnassa. At the meeting in Copenhagen, the Chairman of the Convention will give a report on the progress that has been made in the Convention.
 • selostusTiistaiaamun Zimbabwen tilannetta käsitelleen keskustelun selostus jaettiin illalla klo 22.55. The report on Zimbabwe, Tuesday afternoon, was issued at 10.55 p.m. Ensinnäkin monikielinen sanatarkka selostus, jonka saamme nykyään keskusteluja seuraavana päivänä, pysyy ennallaan. Firstly, the plurilingual verbatim report that we already get the next day will continue. Feiran huippukokouksen selostus annettiin lehdistölle tiistaiaamuna. Tiistaiaamun vastuuvapausistunnon selostus jaettiin klo 21.12 illalla. The report on the Feira Summit was issued on Tuesday morning, the report on Tuesday morning' s discharge sitting was issued at 9.12 p.m.
 • ilmoittautuaToiseksi meidän on otettava käyttöön velvollisuus ilmoittautua automaattisesti transponderien avulla. Secondly, we must introduce automatic report duty via transponders. Käsitykseni on, että jotkut alukset eivät noudata niitä standardeja, joita niiden pitäisi noudattaa, eivätkä ne ilmoittaudu paikoissa, joissa niiden pitäisi ilmoittautua. It is my view that some of the ships are not up to the appropriate standard and fail to report their movements in the right places. Ehdotuksen ydin on luonnollisesti se - olemme keskustelleet tästä jo aiemmin - että aluksilla on velvollisuus ilmoittautua ja luovuttaa jätteensä. As we have already discussed, at the heart of the proposal is, of course, the duty on the part of ships to report and to deliver waste.
 • kirjoittaaMiksei näitä mietintöjä voida kirjoittaa selkokielellä? Why cannot these reports be written in plain language? Voitte kirjoittaa yksiköille, jotta ne oikaisisivat sanatarkat istuntoselostukset. You can write to the services to correct the verbatim report. Emme voi kirjoittaa historiaa uudestaan, ja juuri näin tässä mietinnössä yritetään tehdä. We cannot rewrite history and that is what the report tries to do.
 • pamausKuultiin kovia pamauksia ja jyrinää.iso pamausKarmee pamaus, siis kolari, ihan silmien edessä.
 • rikosilmoitus
 • selvittääTämä asia olisi pitänyt selvittää ennen mietinnön hyväksymistä. This ought to have been cleared up before the report was approved. Haluan selvittää teille lyhyesti kyseisten neuvottelujen edistymistä. Allow me to give you a brief progress report on these negotiations. Sallikaa minun nyt selvittää komission suhtautumista Langen mietintöön. I will now comment on the Commission's position regarding the Lange report.
 • tutkimusTutkimus ja teknologinen kehittäminen (vuosikertomus 1997) R & D activities (1997 annual report) Voisitteko katsoa, että tutkimus julkaistaan välittömästi? Please arrange for that report's immediate publication. Vastaava Itävallassa tehty tutkimus varoittaa ftalaattien käytöstä. A similar report from Austria advises against the use of phthalates.

Definition of report

 • To relate details of ; to recount, describe . }}
 • To repeat , to retell; to pass on, convey .
 • To notify someone of ; to make notification to relevant authorities; to submit a formal report of.
 • To make a formal statement, especially of complaint, about .
 • To show up or appear at an appointed time; to present oneself.
 • To be accountable to or subordinate to in a hierarchy; to receive orders from ; to give official updates to (someone who is above oneself in a hierarchy
 • To return or present as the result of an examination or consideration of any matter officially referred
 • To take minutes of ; to write down from the lips of a speaker
 • To return or repeat, as sound; to echo
 • A piece of information describing, or an account of certain events given or presented to someone, with the most common adpositions being by and on (referring to the subject
 • Reputation
 • The sharp, loud sound from a gun or explosion
 • An employee whose position in a corporate hierarchy is below that of a particular manager

Examples

 • For insurance reasons, I had to report the theft to the local police station
 • If you do that again Ill report you to the boss
 • Andrew Marr reports now on more in-fighting at Westminster
 • Every newspaper reported the war
 • The financial director reports to the CEO
 • Now that Ive been promoted, I report to Benjamin, whom I loathe.
 • The committee reported the bill with amendments, or reported a new bill, or reported the results of an inquiry
 • A report by the telecommunications ministry on the phone network revealed a severe capacity problem

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net