English-Finnish translations for virtual

  • virtuaalinenOnko tavoitteenamme virtuaalinen Guantánamo? Are we looking at a virtual Guantánamo here? Tämä rahasto on käytännöllisesti katsoen virtuaalinen, koska se on vielä tyhjä. This fund is, to all intents and purposes, virtual, for it is still empty. Haluaisimme, että siitä tulisi todellinen, eikä ainoastaan virtuaalinen akatemia. We would like this to become a real institution, not just a virtual one.
  • näennäinenYksimielisyys, tai nykyinen näennäinen yksimielisyys, ei ole vapauden tae. Unanimity - or, as we have it today - virtual unanimity is no guarantee of freedom. Odotellessamme 17. ja 18. kesäkuuta pidettävää huippukokousta, meillä on nykyisellään vain näennäinen perustuslaki. As we await the summit of 17 and 18 June, all we have, as things stand today, is a virtual Constitution. Se on pikemminkin näennäinen järjestelmä, jolla käynnistetään uusi epätäsmällinen ja puutteellisesti määritelty toimenpide.Rather, it is a virtual system used to trigger a further imprecise and poorly defined measure.
  • melkeinOn pakko tottua eri suosituksiin, jotka itse asiassa ovat melkein kirkollisia. We have to get used to various references which are virtually clerical. Perustuslaki on saatu hallitustenvälisessä konferenssissa melkein valmiiksi. The Constitution has been virtually finalised at an intergovernmental conference. Melkein ainoa täsmällinen toimi on fosfaattien kieltäminen pesuaineissa. Virtually the only precise measure is to prohibit the use of phosphates in detergents.
  • näennäis-
  • tosiasiallinenKuinka, arvoisa komission jäsen, voidaan hyväksyä, että lääkeyhtiöillä on tosiasiallinen valmistus- ja myyntimonopoli? How, Commissioner, can we accept that the pharmaceutical companies have a virtual monopoly on manufacturing and distribution? Käsiteltävänä todellakin on 40 miljoonan euron tosiasiallinen tarjous, eikä ollut oikein todeta, että summasta olisi sovittu AKT-valtioiden kanssa, vaikka minulle aamulla näin kerrottiinkin. There is indeed a virtual EUR 40 million offer on the table and I was not right in saying, as I had been advised this morning, that this figure had been agreed with ACP countries. Samalla kuitenkin typen oksidien päästöjen lisääntymiseen on reagoitava katalysaattoreiden avulla, ja rikkipitoisuuden tosiasiallinen vähentäminen tehostaa katalysaattoreiden toimintaa. However, the resulting increase in nitrogen oxide has to be dealt with by catalysts and the virtual elimination of sulphur renders the catalysts effective in dealing with these.

Definition of virtual

Examples

  • In fact a defeat on the battlefield, Tet was a virtual victory for the North, owing to its effect on public opinion.
  • Virtual addressing allows applications to believe that there is much more physical memory than actually exists.
  • The angry peasants were a virtual army as they attacked the castle.
  • The virtual world of his computer game allowed character interaction.
  • a virtual assistant; a virtual personal trainer

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net