Finnish-English translations for rajoitus

 • limitation
  us
  This limitation may do smaller undertakings a lot of harm. Tämä rajoitus voi olla erittäin kielteinen pienempien yritysten kannalta. The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops. On olemassa vain yksi poliittinen rajoitus, nimittäin joukkojen lähettämiseen vaadittava yksimielisyys. I can see why, but I believe that there lies the limit of our work and, ultimately, also one of the limitations of the BEPGs as such. Ymmärrän kyllä miksi, mutta katson että juuri tässä on työmme rajoitus ja viime kädessä myös yksi talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen rajoituksista.
 • restriction
  The restriction to three items was a mistake, and that is the source of these difficulties. Kolmen aiheen rajoitus oli virhe, ja tuo rajoitus on näiden ongelmien taustalla. The first restriction is that the Europol Treaty has not yet been ratified. Ensimmäinen rajoitus on se, että Europolin sopimusta ei ole vielä ratifioitu. However, there is one restriction in place, which we agreed on together with the Member States. Käytössä on kuitenkin yksi rajoitus, josta sovimme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.
 • constraint
  This is a constraint on legislators, but it seems to me a proper constraint. Tämä rajoittaa lainsäätäjien työtä, mutta tällainen rajoitus vaikuttaa mielestäni asianmukaiselta. This is why it is essential to adapt the Community policies to take account of this constraint resulting from insularity and remoteness. Tästä syystä yhteisön politiikanaloja on välttämätöntä mukauttaa siten, että niissä otetaan huomioon eristyneisyydestä ja syrjäisyydestä johtuva rajoitus. However, if this constraint is only applied to European companies, they would be penalised financially and there would be a serious risk of jobs relocating outside the Union. Jos rajoitus sen sijaan koskisi vain eurooppalaisia yrityksiä, niitä rangaistaisiin taloudellisesti ja syntyisi vakava riski sille, että työpaikat siirtyisivät unionin ulkopuolelle.
 • limit
  us
  This limitation may do smaller undertakings a lot of harm. Tämä rajoitus voi olla erittäin kielteinen pienempien yritysten kannalta. In addition, these derogations include a series of strict conditions, such as a limited number of vessels, limited catches and designated ports. Lisäksi näihin poikkeuksiin kuuluu joukko tiukkoja ehtoja, kuten alusten määrän rajoitus, saaliiden rajoitus ja nimetyt satamat. The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops. On olemassa vain yksi poliittinen rajoitus, nimittäin joukkojen lähettämiseen vaadittava yksimielisyys.
 • bounds
  us
 • pale
  us
  I have pale yellow wallpaperShe had pale skin because she didnt get much sunlightHis face turned pale after hearing about his mothers death
 • scope
  us
  the scope of an adverbThe surgeon will scope the football players knee to repair damage to a ligament.If we locally scope the users login name, it wont be accessible from outside this function.
 • stay
  us
  The governor stayed the execution until the appeal could be heardThat day the storm stayed.That horse stays well.

Definition of rajoitus

Examples

 • Ajonopeudelle moottoritiellä on asetettu rajoitus.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net