Finnish-English translations for toiminta

 • activity
  us
  Common areas of activity exist here. Tässä yhteydessä on olemassa yhteisiä toiminta-alueita. It is an entirely new area of activity. Se on aivan uusi toiminta-alue. I am in favour of four areas of activity. Suhtaudun myönteisesti neljään toiminta-alaan.
 • action
  us
  Secondly, multilateral action. Toinen tärkeä seikka on monenvälinen toiminta. Unified action is just as crucial. Yhtenäinen toiminta on aivan yhtä tärkeää. This action would reverse the trend. Tämä toiminta vaihtaisi kehityksen suuntaa.
 • operation
  us
  There is no crisis of day-to-day operation. Jokapäiväinen toiminta ei ole kriisissä. As a result, its practical operation is inadequate. Sen vuoksi sen käytännön toiminta on riittämätöntä. There are therefore two distinct areas of operation. On siis olemassa kaksi eri toiminta-alaa.
 • agency
  us
  Fundamental Rights Agency - activities under Title VI TEU (vote) Perusoikeusvirasto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa koskeva toiminta (äänestys) Fundamental Rights Agency - activities under Title VI of the EU Treaty (vote) Perusoikeusvirasto (Euroopan unionista tehdynsopimuksen VI osastoa koskeva toiminta) (äänestys) The danger is that this will be lost, or at least diluted, in this new Agency. Uudessa virastossa tämä toiminta uhkaa hävitä tai ainakin menettää tehonsa.
 • function
  us
  The EJN's functionality largely depends on the contact points. Euroopan oikeudellisen verkoston toiminta riippuu pitkälti yhteysviranomaisista. However, the chain, the functioning of the markets is more pernicious. Ketju, markkinoiden toiminta on kuitenkin pahempaa. Funding and functioning of the European Globalisation Adjustment Fund ( Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta (
 • acting
  us
  This is what acting both responsibly and democratically is all about. Juuri sitä on vastuullinen ja demokraattinen toiminta. There is absolutely no question of acting through imposition and paternalism. Määräämiseen ja holhoamiseen perustuva toiminta ei tule kysymykseenkään. The Acting Minister must sign Executive Council documents in a Ministers absence.
 • actio
 • activities
  us
  Community humanitarian activities Yhteisön humanitaarinen toiminta What are normal religious activities? Mitä on tavanomainen uskonnollinen toiminta? European Ombudsman's activities in 2006 (vote) Euroopan oikeusasiamiehen toiminta (2006) (äänestys)
 • behavior
  He was on his best behavior when her family visited.
 • malpractice

Definition of toiminta

Examples

 • Tämän prosessin toimintaa kuvaava kaavio on mutkikas.
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net