Finnish-Swedish translations for saada valmiiksi

  • avrundaNu skall vi låta programmet hjälpa till med att trimma och avrunda hörn.Skall vi försöka avrunda mötet?Eftersom handlarna tvingas avrunda för att priserna ska fungera i euro tror många att de kommer att avrunda uppåt.
  • avsluta
    Jag förslår att vi försöker avsluta listan med talare för de politiska grupperna och sedan avsluta.Ehdotan, että yritämme saada valmiiksi poliittisten ryhmien puhujia koskevan luettelon ja pidämme sen jälkeen tauon. Denna undersökning bör avslutas inom de närmaste veckorna, så att rådet (transport) skall kunna fatta de nödvändiga besluten för att programmets fortsättning.Tutkimus on määrä saada valmiiksi lähiviikkoina, jotta joulukuussa kokoontuva liikenneministerien neuvosto voi tehdä tarvittavat päätökset ohjelman jatkamiseksi. Nu är det dags att avsluta samtalet.
  • färdig
    Vi behöver ett övergångsskede om den rättsliga grunden inte skulle bli färdig i tid.Siirtymävaihe on välttämätön, ellei oikeusperustaa saada valmiiksi määräaikaan mennessä. Jag är färdig med uppsatsen.Är ni färdiga med reparationerna ännu?
  • färdigställaArbetena vid godsterminalen Frethun påbörjades i december, och ett säkerhetsstängsel förväntas färdigställas i början av februari.Työt Frethunin pääteasemalla alkoivat joulukuussa, ja turva-aita aiotaan saada valmiiksi helmikuun alussa. Jag måste bara färdigställa rapporten innan jag går hem.Vi har inte riktigt pengar nog för att färdigställa filmen.
  • slutföraUtan lånefinansieringen kommer inte K2 och R4 att slutföras i enlighet med västeuropeiska säkerhetsstandarder. Icke desto mindre kommer de att slutföras.Ilman lainarahoitusta K2- ja R4-reaktoreita ei saada valmiiksi länsimaisten turvallisuusstandardien mukaisesti, mutta ne saadaan valmiiksi. Åtskilliga undersökningar kommer emellertid inte, vilket var känt, att slutföras före sommaren år 2000.Monia tutkimuksista ei kuitenkaan, kuten oli ennakoitu, saada valmiiksi ennen vuoden 2000 kesää. Vilken rättssäkerhet har då dessa städer om förfarandet inte kan slutföras?On kuitenkin syytä kysyä, mitä oikeusvarmuutta näillä kaupungeilla on, jos menettelyä ei saada valmiiksi.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net