Swedish-Finnish translations for faktiskt

 • itse asiassa
  Itse asiassa kyse on suuresta mahdollisuudesta. Det är faktiskt en viktig öppnande faktor.Itse asiassa, tämä tavoite ollaan saavuttamassa. Något som faktiskt ser ut att lyckas.Euro-obligaatioita on itse asiassa jo olemassa. Euroobligationerna finns faktiskt redan.
 • oikeastaan
  Tämä on siis oikeastaan mahdollisuus. Det betyder att det här faktiskt är en möjlighet.Sopimus oli todellakin typerä, oikeastaan kahdessakin mielessä. Den var verkligen dum, i två avseenden faktiskt.Oikeastaan voitaisiin sanoa, että aika on rahaa. Man skulle faktiskt kunna säga att tid är pengar.
 • todella
  Se todella on ihanan yksinkertaista. Det är faktiskt storartat enkelt.Emme todella voi odottaa enää kauempaa! Vi kan faktiskt inte vänta längre!Tällä kertaa Eurooppa olisi todella kärjessä. Denna gång skulle faktiskt Europa gå först.
 • todellakin
  Sitäkö, että ihmiset todellakin katsovat meitä? Att folk faktiskt skall titta på?Itse asiassa minä todellakin kannatan sitä. Det förordar jag faktiskt starkt.Olisin todellakin odottanut enemmän. Jag hade faktiskt väntat mig mer.
 • tosiasiallisesti
  On otettava todellisia askeleita, jotta sopimus pantaisiin täytäntöön myös tosiasiallisesti. Man bör vidta konkreta åtgärder för att faktiskt åstadkomma detta.Miksi emme keskity asioihin, joita voimme tosiasiallisesti hallita? Varför fokuserar vi inte på saker som vi faktiskt kan hantera?Se mahdollistaa tosiasiallisesti suunnitelmallisen tukemisen. Därmed är nu faktiskt ett riktat stöd möjligt.
 • tosiasiassa
  Sitähän me tosiasiassa odotamme. Det är vad vi faktiskt förväntar oss.Georgialla on tosiasiassa veto-oikeus. Georgien har faktiskt vetorätt.Tosiasiassa asian olisi oltava päinvastoin. Det borde faktiskt vara tvärtom.
 • varsinaisesti
  Kaikki alkoi varsinaisesti Dublinista vuonna 1990. Det hela inleddes faktiskt med Dublinmötet 1990.Emme varsinaisesti äänestä 13 kohdasta. Vi röstar faktiskt inte om artikel 13.Pyydän, että kerrotte viipymättä, kuinka menettely varsinaisesti etenee. Jag vill omgående få veta hur förfarandet faktiskt kommer att fortlöpa.

Examples

 • Är du faktiskt myndig?
 • Hur det faktiskt förhåller sig med den saken vet bara den som varit med om det.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net