English-Finnish translations for return

 • palataPakolaisten, jotka haluavat palata, on voitava palata. Refugees wishing to return must be able to do so. Haluaisin palata tähän takaisin. I should like to return to this. Kulutus voi palata ennalleen, ja näin on tapahtunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Consumption can return, and it has returned in the UK.
 • palauttaaMinun piti myös palauttaa auto tankki täynnä. I had to return it full again. Alueelle pitää palauttaa oikeusvaltio. The rule of law must return to the area. On tullut aika palauttaa Alankomaiden politiikka takaisin juurilleen. It is time Dutch politics returned to their roots.
 • palautus"Palautus lähettäjälle" ei ole heille mahdollista. There is no 'return to sender' for them. Aihe: Pullojen ja purkkien palautus Subject: Used bottle and can return system Aihe: Parthenonin marmorien palautusSubject: Return of the Parthenon ( "Elgin' ) Marbles
 • paluuKansalaisjärjestöjen paluu riippuu niistä itsestään. It is up to the NGOs to return. Kyseessä ei ole tuhlaajapojan paluu. This is not the return of the prodigal son. Paluu 1800-luvulle ei auta ketään. A return to the 19th century will help nobody.
 • vastataKuten aiemmin totesin, meidän on jatkettava työtämme, ja yritän vastata teitä huolestuttaviin kysymyksiin. As I said earlier, we must return to our work and I am going to try to respond to your concerns. Hakemukseen ei voida vastata, ennen kuin valtion perustuslakiin ja demokratiaan perustuva hallinto on palautettu. No response to that request can be given before the country returns to constitutional and democratic rule. Koska on mahdotonta hyväksyä, että jos jotakin annetaan - kuten kollegani Marian Harkin sanoi - luottamuksen perusteella, luottamukseen ei vastata. Because it is not acceptable that, if something is given - as my colleague, Ms Harkin said - on trust, that trust is not returned.
 • tulosOlen tietoinen siitä, ettei ainoa realistinen tulos Kosovon kannalta voi olla palaaminen Serbian suvereniteetin alaisuuteen, Kosovon jakaminen eikä jonkin toisen valtion kanssa muodostettava unioni. I am aware that the only realistic outcome for Kosovo cannot be a return to Serbian sovereignty, nor partition, nor union with any other country. Kaiken uurastuksen jälkeen saimme aikamoisen tuloksen.Tuloksena oli tasapeli: 2—2
 • asiakaspalautus
 • edestakainen matkalippu
 • heijastaa
 • ilmoittaaSiksi on tärkeää ilmoittaa, että turistit voivat palata Madeiralle. Therefore, it is important to announce that tourists can return to Madeira. Nyt hän palaa kertomaan meille Euroopan yhdentymisen ihmeistä ja ilmoittaa, että hylätty perustuslakisopimus on saatava elvytettyä. Now he returns to tell us again of the marvels of European integration and that the rejected Constitution must be revived. Puhumme maasta, jolta viime vuonna – ei aiemmin, vaan nimenomaan viime vuonna – kesti kaksi kuukautta ilmoittaa vaalien tulokset. We are talking about a country that last year – not before then, just last year – took two months to return the results of the elections.
 • kääntää ympäri
 • maksaa samalla mitalla
 • menopaluulippu
 • palautustieto
 • raportti
 • rivinsiirto
 • sivupöytä
 • tuloksetArvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, voitteko kuvitella, että Suomelta tai Itävallalta kestäisi kaksi kuukautta julkistaa vaalien tulokset? Can you imagine, Commissioner, Minister, Finland or Austria taking two months to return the results of elections? Koska yhteisö kuitenkin rahoittaa toimintaa, katsottiin asianmukaiseksi, että se näkisi sijoitustensa tulokset. Since, however, the Community is funding the exercise, it was felt appropriate for it to see a direct return on its investment. Puhumme maasta, jolta viime vuonna – ei aiemmin, vaan nimenomaan viime vuonna – kesti kaksi kuukautta ilmoittaa vaalien tulokset. We are talking about a country that last year – not before then, just last year – took two months to return the results of the elections.
 • tuottaaAlankomaat tuottaa paljon enemmän lihaa kuin sen omat kansalaiset ennättävät kuluttamaan. What is necessary is a return to prophylactic vaccination. Tämä kuitenkin maksaa - mutta toisaalta se myös tuottaa. This, however, costs money, but on the other hand it will bring returns. Tietysti tällainen toiminta tuottaa aluksi tukea Euroopan unionille niiltä, joita asia koskee. Of course, this action will initially return support for the European Union from those affected.
 • veroilmoitus

Definition of return

Examples

 • Although the birds fly north for the summer, they return here in winter
 • Please return your hands to your lap
 • You should return the library book within one month
 • If the goods dont work, you can return them
 • The player couldnt return the serve because it was so fast
 • If one players plays a trump, the others must return a trump
 • to return an answer; to return thanks
 • This function returns the number of files in the directory
 • to return the lie
 • to return the result of an election
 • I expect the house to be spotless upon my return
 • Do you want a one-way or a return?
 • Last year there were 250 returns of this product, an improvement on the 500 returns the year before
 • a return to ones question
 • election returns; a return of the amount of goods produced or sold
 • It yielded a return of 5%
 • Hand in your return by the end of the tax year
 • The boiler technician had to cut out the heating return to access the safety valve.
 • A facade of sixty feet east and west has a return of twenty feet north and south.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net