English-Finnish translations for resolution

 • resoluutio
  Resoluutio kuvaa sitä kuinka pieniä yksityiskohtia kyetään kuvaelementeistä eli pikseleistä koostuvasta kuvasta erottamaan.Resoluutio kuvan vaaka- ja pystysuunnassa saattaa olla erilainen, joten puhutaan erikseen vaakaerottelusta ja pystyerottelusta. Kuvan resoluutio ilmaistaankin usein kahden luvun tulona (vaakaerottelu x pystyerottelu)Näytön resoluutio on 1600×1200 pikseliä.
 • erottelukyky
 • päättäväisyys
  Epätoivosta syntyvät kuitenkin ratkaisu, päättäväisyys ja toivo. Yet out of despair comes resolution, determination and hope.
 • ratkaisu
  Mielestäni todellinen ratkaisu puuttuu. I feel that the proper resolution is lacking. Tämä ratkaisu on esitetty yhteisessä päätöslauselmassamme. This way-out is described in our joint resolution. Venäjän ja Viron väliseen jännitteeseen on löydettävä ratkaisu. The tension between Russia and Estonia requires a resolution.
 • erottelu
  Kesäisin pojat olivat erottelulla ja keksit heiluivat, kun virran kuljettamia puita ohjattiin oikeisiin karsinoihin.
 • kannanotto
  Tämän ensisijaisena tarkoituksena on ollut poistaa työjärjestyksen 48 artikla keinona saada kannanotto hyväksytyksi. The result of this has been essentially to kill Rule 48 as a means of getting a resolution passed. Mikäli tämä päätöslauselma hyväksytään, se on parlamentin valtuuskunnan virallinen kannanotto valmistelukunnalle. This resolution, should it be passed, will represent a formal contribution to the Convention from the parliamentary delegation. Tästä syystä päätöslauselma ei ole oma henkilökohtainen hankkeeni vaan koko Euroopan parlamentin yhteinen kannanotto. For that reason, this resolution must not be seen as a private project of mine, but as a common stance of the European Parliament as a whole.
 • lujuus
 • lupaus
  Päätöslauselmassa 1325 annettu lupaus voidaan tosiasiassa pitää vain välttämällä selkkauksia ja toteuttamalla sodissa tai konfliktitilanteissa ainoastaan siviilitoimenpiteitä. The promise made in resolution 1325 can only really be honoured by avoiding conflict and taking only civil measures in war and conflict situations. Meksikon hallituksen täytyy lisäksi uudistaa antamansa lupaus pyrkimyksestä rauhanomaiseen ratkaisuun sen ja zapatistien kansallisen vapautusjärjestön EZNL: n välisessä konfliktissa. The Government of Mexico must, furthermore, reiterate its declared commitment to a peaceful resolution to the conflict with the ZNLA. Budjettivaliokunta kantoi tästä huolta päätöslauselmassaan, jossa on myös lupaus lisätalousarvion hyväksymisestä, jos budjetoidut varat eivät riitä. The Committee on Budgets bore that in mind in its resolution when it promised to approve a supplementary budget if the budgeted funds proved insufficient.
 • päätös
  Tämä näyttäisi olevan päätös, eikä päätöslauselma. This appears to be a decision rather than a resolution. Käsiteltävänä on päätös, joka on pantava täytäntöön nyt. A resolution exists, and it must now be implemented. Ansarautojen kieltoa käsittelevä päätös on erittäin rajallinen. The resolution on banning leghold traps is very limited.
 • päätöslauselma
  Asiasta on parlamentin päätöslauselma. I have Parliament's resolution. Päätöslauselma toisensa jälkeen on hyväksytty. Resolution after resolution has been passed. Kyseessä on siis YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244. It is Security Council Resolution 1244.
 • purkaminen
  Tiedonannossa mennään jopa pitemmälle kuin kehitysapukomitean suosituksessa, sillä siinä tukien sidonnaisuuksien purkaminen koskee kaikkia kehitysmaita, ei ainoastaan vähiten kehittyneitä maita. It goes even further than the DAC's resolution, since it extends the need to untie aid to all developing countries, not just to least-developed countries.
 • tarkkuus
  työ edellyttää tarkkuuttanäyttölaitteen tarkkuus
 • tunnistaminen
  Vainajan tunnistaminen vaatii joskus erityistä osaamista.Oikeiden tunnisteiden avulla tunnistaminen onnistuu.Oireiden tunnistaminen on joskus erityisen vaikeata.
 • tuomio
  Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tämä tuomio sisällytettiin yhteiseen päätöslauselmaesitykseen ja hyväksyttiin siinä. I very much welcome the inclusion and adoption of this condemnation in the joint motion for a resolution. Tuomio on syytteet ja vaatimukset hylkäävä.Tuomio on ehdollinen.

Definition of resolution

Examples

 • His stalwart resolution is perhaps admirable, perhaps foolish
 • By February, most New Years resolutions are forgotten.   My resolution is to cut back on the fast food this year
 • Printing at higher resolution will cause a reduction in performance
 • This monitors maximum resolution is 1600 × 1200
 • name resolution
 • the resolution of an equation
 • The resolution was passed by a two-thirds majority.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net