Finnish-Swedish translations for virka

  • ämbete
    Vi diskuterade huruvida hennes ämbete kunde behållas i framtiden.Puhuttiin siitä, voitaisiinko tämä virka säilyttää. För det tredje hänger resultatet av detta ämbete samman med verksamheten i det offentliga.Kolmanneksi tämä virka vaikuttaa julkisuudellaan tehokkuuteen. Vidare, om det fanns ett ämbete som EU:s ordförande, vilken kvinna skulle ni rösta på som ordförande?Ja kun EU:n presidentin virka toteutuu, kuka onkaan se nainen, jota äänestätte presidentiksi?
  • tjänsten
    Det finns också en risk att en tjänst på EU-nivå skulle ligga för långt från medborgarna.Sitä paitsi luomalla jälleen uusi, Euroopan tason virka voidaan aiheuttaa, että kansalaiset kokevat viran liian etäiseksi. För det första skulle varannan ledig tjänst försvinna från tjänsteförteckningen inom samtliga institutioner.Ensinnäkin joka toinen vapautuva virka poistetaan kunkin toimielimen henkilöstösuunnitelmasta. Herr talman! Europeiska ombudsmannens rapport bekräftar att det är fråga om en viktig och nödvändig tjänst.Arvoisa puhemies, Euroopan oikeusasiamiehen kertomus osoittaa, että kyseessä on tärkeä ja tarpeellinen virka.
  • posten

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net