Swedish-Finnish translations for upprätthålla

 • ylläpitää
  Keinotekoisen korkeita hintoja ei voi myöskään ylläpitää. På samma sätt kan konstlade höga priser inte upprätthållas., kirjallinen. (SV) On tärkeää ylläpitää korkealaatuista tutkimuskompetenssia. Det är viktigt att upprätthålla en hög forskningskompetens.Hallituksemme ylläpitää määrätietoisesti lakia ja järjestystä. Vi har en regering som är fast besluten att upprätthålla lag och ordning.
 • pitää ennallaan
 • pitää yllä
  Näin ollen pyrkimystä tulee aivan ilmeisesti pitää yllä. Ambitionen måste därför självfallet upprätthållas.Mielekkäitä toimia naisten hyväksi täytyy pitää yllä ja laajentaa. Positiva åtgärder för kvinnan måste upprätthållas och utvidgas.Tätä tasapainoa meidän pitäisi kuitenkin pitää yllä eikä missään tapauksessa hylätä. Men denna balans bör vi upprätthålla här och inte i något fall överge.
 • pysyttää voimassa
 • säilyttää
  Tasapainoa yritetään säilyttää. Man försöker upprätthålla en balans.Me aiomme luonnollisesti säilyttää tämän aseman myös jatkossa. Självklart ska vi upprätthålla den positionen.Haluammeko säilyttää pakotteet vielä kauankin? Vill vi upprätthålla sanktionerna mycket längre till?
 • valvoa
  Komission kuuluisi panna säännöt täytäntöön ja valvoa varojen käyttöä. Kommissionen förväntas upprätthålla regler och se över användningen av medlen.Toinen syy on se, että sääntöjä ei voida valvoa eikä noudattaa. I andra hand eftersom de här reglerna inte kan kontrolleras och inte upprätthållas.Eikä parlamentin tarvitse valvoa näitä sitoumuksia pidemmällä aikavälillä. Parlamentet behöver inte heller upprätthålla respekten för dessa åtaganden under en längre tidsperiod.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net