English-Finnish translations for direct

 • ohjataTätä voidaan helposti ohjata paremmin. There is easily scope for a little more direction in this. Vitkastelun ei pidä ohjata poliittista prosessia. The political process should not be directed by delays. Tältä osin olisi mielestäni aihetta ohjata niitä tulevaisuudessa oikeaan suuntaan. Here, I think, it is worth giving them a push in the right direction in future.
 • välitönIlmastonmuutoksella on välitön vaikutus maatalouteen. Climate change has a direct influence on agriculture. Tiukalla talousarviolla on toinenkin välitön seuraus. There is another direct consequence of a tight budget. Minä olen henkilökohtaisesti ollut tämän välitön uhri. I personally have been a direct victim of this.
 • kohdistaaTodennäköisemmin se kohdistaa tuet turhuuksiin ja byrokratiaan. It is more likely to direct the funding into waste and bureaucracy. Tämä syytös voitaisiin kuitenkin kohdistaa myös Israelin viranomaisiin. Yet it is a charge that could also be directed at the Israeli authorities. Nämä välittömät tarpeet ovat ensisijaisia ja kaikki ponnistukset pitäisi kohdistaa niihin. These immediate issues are primary and all efforts should be directed towards them.
 • opastaaEn halua kuitenkaan myöskään unohtaa mainita markkinaosapuolia ja parlamentin yksittäisiä ryhmittymiä, jotka tukivat meitä tai yrittivät opastaa meitä oikealle tielle. However, I do not want to forget, either, the professionals who were involved, and to name the individual groups who have supported us or tried to point us in the right direction. Opastan sinut kadun yli
 • suoraTämä on suora vastaus Esther de Langelle. That is the direct answer to Mrs de Lange. Se on suora tapa tarjota etuja sinulle. It is a direct way of providing benefits to you. Tämä on suora lainaus 2 kohdasta. That is a direct quote from paragraph 2.
 • suora käännös
 • suorasanainen
 • tähdätäMetsästäjä tähtäsi peuraa kiväärillään.Uimarit tähtäävät MM-kisoihin.

Definition of direct

 • Proceeding without deviation or interruption
 • Straightforward; sincere
 • Immediate; express; plain; unambiguous
 • In the line of descent; not collateral
 • In the direction of the general planetary motion, or from west to east; in the order of the signs; not retrograde; said of the motion of a celestial body
 • having a single flight number
 • Directly
 • To manage, control, steer
 • To aim at (something else
 • To point out or show to the right course or way; to guide, as by pointing out the way
 • To point out to with authority; to instruct as a superior; to order
 • To put a direction or address upon; to mark with the name and residence of the person to whom anything is sent

Examples

 • the most direct route between two buildings
 • a descendant in the direct line
 • direct nomination; direct legislation
 • to direct the affairs of a nation or the movements of an army
 • They directed their fire towards the men on the wall.
 • He directed his question to the room in general.
 • He directed me to the left-hand road.
 • She directed them to leave immediately.
 • to direct a letter

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net