Finnish-Swedish translations for laajentua

 • öppnas
 • utbreda sig
 • utbredas
 • växaett
  Till den grad att vi har kunnat utvidga och växa – och vi fortsätter att göra det nu –, och ännu har inget tal hörts om att stänga dessa gränser.Se on meille niin tärkeä, että olemme voineet laajentua ja kasvaa – ja teemme niin vastaisuudessakin – eikä missään vaiheessa ole vielä puhuttu unionin rajojen sulkemisesta. Vidare måste framför allt små och medelstora företag ges goda förutsättningar att starta, växa och bli större - eller kanske t.o.m. stora företag.Lisäksi erityisesti pk-yrityksille on annettava hyvät mahdollisuudet aloittaa toimintansa, kasvaa ja laajentua - nämä mahdollisuudet on annettava ehkä jopa suuryrityksillekin. 1906: Selma Lagerlöf [http://runeberg.org/nilsholg/k7.html Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige] - ...kyrkbyarna har växt ut till köpingar och städer.
 • breddas
 • öka
  Aktieportföljen har ökat i värde.Företaget ska öka sin produktion med 10 %.Hon ökade rumstemperaturen till 21 °C.
 • öppna sig
 • utveckla sig
 • utvecklasI mitt tycke kan unionen inte utvecklas om jämlikheten inte förbättras.Unioni ei mielestäni voi laajentua, ellei tasavertaisuus parane. Endast en union som utvecklas åt det här hållet kan utvidgas enligt de befintliga planerna.Vain tähän suuntaan kehittyvä unioni voi laajentua olemassaolevien suunnitelmien mukaisesti. Detta skapar en möjlighet för regionala flygplatser att utvecklas och för de flygtjänster som riktas till allmänheten att expandera.Tämä tarjoaa alueellisille lentoasemille mahdollisuuden kehittyä ja useille tarjolla oleville lentoliikennepalveluille laajentua.
 • utvidga sigEuropeiska unionen kan ju inte utvidga sig hur långt som helst.Euroopan unioni ei voi laajentua rajattomasti. Vi har således fortfarande uppfattningen att EU inte skall utvidga sig till en faktisk försvarsallians; det bör i fortsättningen också vara Natos uppgift.Olemme edelleenkin myös sitä mieltä, että EU ei saa laajentua varsinaiseksi puolustusliitoksi, koska puolustusliiton tehtävien on jatkossakin kuuluttava NATOlle.
 • vidga
  De sociala differenserna inom unionen får inte vidgas samtidigt som vi utvidgas mot öster.Unionissa sosiaaliset erot eivät saa laajentua samalla kun laajennumme itään. Alltså får gränserna inom våra samhällen inte vidgas när vi utvidgas österut.Siis rajat omien yhteiskuntiemme sisällä eivät saa laajentua, kun laajennumme itään.

Definition of laajentua

Examples

 • Euroopan unioni laajentuu uudelleen.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net