English-Finnish translations for access

 • pääsy
  Satamapalvelujen markkinoille pääsy Market access to port services pääsy yhdentyneille työmarkkinoille; Access to integrated job markets; Pääsy markkinoille ei yksistään ratkaise tilannetta. However, market access alone is not enough.
 • kohtaus
  Pekka sairastaa epilepsiaa ja oli saanut kaupungilla kohtauksen.Hän järjesti asiasta kamalan kohtauksen.Seuraavassa kohtauksessa päähenkilö ja vastustaja kohtaavat.
 • päästä käsiksi
  Kuluttajille on annettu tilaisuus päästä käsiksi uusiin tuotteisiin. Consumers have been given access to a host of new products. Meillä on oikeus päästä käsiksi lähteisiin. It is our legitimate right to try to gain this sort of access as well. Kirjat tarkoittavat minulle pääasiallisesti mahdollisuutta tehdä valintoja, päästä käsiksi ajatuksiin ja mahdollisuuksiin. Books for me are principally about access to choice, access to ideas and access to opportunities.
 • haku
  paketin haku postistapassin haku, luvan hakukanavien automaattinen haku
 • laajennus
  Unionilla on viimeksi toteutetun laajennuksen jälkeen pitkä yhteinen maaraja Venäjän kanssa ja pian käynnistyvä seuraava laajennus pidentää tätä yhteistä rajaa entisestään. With enlargement, the Union already shares a very long border with Russia, and one that will grow even longer with the next round of accessions. Pellon laajennus, pallolaajennus, sydämen laajennus.Eduskuntatalon laajennus valmistui 1978.
 • lähestyminen
 • päästä
  Kaikille alueille ei tällä hetkellä päästä. Currently, not the whole territory is accessible. Meillä eurooppalaisilla ei ole omaa mahdollisuutta päästä avaruuteen. As Europeans, we have no independent access to space. Kuluttajille on annettu tilaisuus päästä käsiksi uusiin tuotteisiin. Consumers have been given access to a host of new products.
 • tapaamisoikeus
 • yhteys
  Tarvitsemme oikeudellista valvontaa, ennen kuin internet-yhteys katkaistaan. We need judicial control before net access is blocked. Lähes 90 prosentilla kouluista on nyt Internet-yhteys. Today 90% of European enterprises have Internet access. Yhteys ulkopuoliseen maailmaan on ratkaisevan tärkeää Palestiinan talouden elvyttämiseksi. Access to the outside world is essential for reviving the Palestinian economy.
 • (raivon)puuska
 • (taudin) kohtaus
 • hakea
  Luxemburgissa vahvistimme, että Turkki voi hakea EU:n jäsenyyttä. In Luxembourg we confirmed Turkey' s eligibility for accession to the EU. Meidän on saatava heidät ymmärtämään, että he voivat hakea apua - ja avun on todella oltava todellista ja saatavilla. We need to make them aware that they can seek help - and this help must really be real and accessible. Voimassa olevan menettelyn on oltava yksinkertainen, niin että valtiot ja edunsaajat voivat hakea tukea helposti. The existing procedure must be simple so that states and beneficiaries can gain easy access to it.
 • käyttö
  Ensimmäinen näkökohta: sisäisten aluevesien ja kalavarojen käyttö. My first point concerns access to waters and to internal resources. Heille on varmistettava esteetön televiestintäpalvelujen käyttö. They must be ensured unimpeded access to means of telecommunication. Naisilta kielletään osallistuminen työelämään ja jopa terveydenhoitopalvelujen käyttö. They are barred from professional life and even access to health care.
 • puheillepääsy
 • saada
  Miksi me emme voi saada oikeutta tutustua näihin teksteihin? Why can we not have access to the texts? Tärkeimpänä kriteerinä on mahdollisuus saada rahastosta tukea. The key criterion remains access to the fund. Miksi me emme voi saada oikeutta tutustua näihin asiakirjoihin? Why can we not have access to these documents?
 • syöttää
  Vauvaa ei ole vielä tänään syötetty.Syötin salasanani, mutta tietokone ei hyväksynyt sitä.Jalkapallossa puolustaja tavallisesti syöttää pallon hyökkääjälle.

Definition of access

Examples

 • an access of territory
 • I cant access most of the data on the computer without a password.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net