English-Finnish translations for disposal

 • hävittäminen
  Esimerkiksi jätteiden hävittäminen satamissa on ongelmallista. For example, there is a problem with the disposal of waste in ports. Tällöin hävittäminen on suoritettava vieläkin tiukemmin ja varovaisemmin. In such cases, in fact, disposal must be even more rigorous and careful. Kyseisten tietojen säilyttäminen ja hävittäminen ovat olennainen osa tätä suojaa. The storage and disposal of such data is a crucial part of this safeguard.
 • hävitys
  Yrityksen palveluihin kuuluu myös vanhojen kovalevyjen ja tallenteiden turvallinen hävitys ja kierrätys. Sota sai aikaan hirvittävää hävitystä.
 • järjestäminen
 • käyttö
  Puolustustoimiin sisältyy kaikkien käytössämme olevien kauppapoliittisten puolustusmekanismien ja -välineiden käyttö. The defensive measures entail the use of all the mechanisms and instruments of commercial defence that are at our disposal. Näiden tekniikoiden käyttö on ainoalaatuinen uhka unionille, ja meidän kaikkien olisi tehtävä yhteistyötä torjuaksemme terrorismia kaikilla käytettävissämme olevilla keinoilla. The use of this technology presents a unique threat to the Union, and we should all work together to combat terrorism with all the means that are at our disposal. Jos sellainen polttaminen on mahdollista noudattaen ankaria päästövaatimuksia ja käyttäen energiaa järkevästi, jätteiden käyttö polttamiseen on kannatettavaa. If incineration can be carried out with strict emission requirements and the efficient use of energy, then the incineration of waste represents a satisfactory means of disposal.
 • luokittelu
  Tämä luokittelu myös määrittelee, sijoitetaanko se lähelle maanpintaa vai syviin geologisiin loppusijoituspaikkoihin. This classification also determines whether it will undergo near-surface or deep geological disposal. Tieteellinen luokittelu on biologien tapa luokitella eliöitä.

Definition of disposal

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net