English-Finnish translations for documentation

  • dokumentaatio
    Tämä työn tukena oleva dokumentaatio tarvitsisi johdonmukaisesti ajateltuna sijoittaa vain kirjastoon tai laatia helposti jäljennettävään tekniseen muotoon. Of course, this support documentation only needs to be placed in the library, or made available in the form of some technical medium that can be copied easily. Haluaisin vielä kerran korostaa, että tiukat säännöt ja määräykset ja kattava valvontaa koskeva dokumentaatio ovat erittäin tärkeitä, kun on kyse suuryrityksistä. I would like to stress once more that strict rules and regulations and comprehensive documentation of controls are certainly important for big companies. Tämä on myös Euroopan ongelma, ja on tärkeää huolehtia, että naisten sukupuolielinten silpomista koskeva tieto, tutkimus ja dokumentaatio paranee Euroopassa. This is also a European problem, and it is important to ensure that knowledge, research and documentation on female genital mutilation is improved in Europe.
  • asiakirjatp
  • dokumentointi
    Ei ole selvää, miten tehokkaita dokumentointi ja jäljitettävyys todella ovat. The extent to which documentation and traceability are really effective is open to doubt. Tähän mennessä ongelmia aiheuttaneita esteitä ovat olleet muun muassa käsittämätön dokumentointi, alati muuttuvat kelpoisuusedellytykset ja asiakirjojen toimittamisen lyhyet määräajat. The obstacles which posed problems until now include impenetrable documentation, ever-changing eligibility criteria or short deadlines for submitting dossiers.
  • todisteet

Definition of documentation

Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net