Finnish-Swedish translations for kustannus

 • kostnaden
  Nu är det så att man också måste tala om kostnad/intäkt.Kustannus-hyödyn näkökohdat on kuitenkin myös otettava huomioon. De grundar sig på en kostnads- och nyttoanalys till förslagen.Ne on määritelty ehdotusten kustannus-hyöty-analyysin perusteella. Barn bör ge fördelar, inte bara kostnader.Lasten hankkimisen olisi oltava kannattavaa eikä pelkkä kustannus.
 • bekostnaden
 • finansieringen
  Ingen enskild metod för bedömning av kostnaderna för och finansiering av den allmänna tjänstenivån har accepterats av alla parter.Mitään yhtä menetelmää yleispalvelujen kustannus- ja rahoitustietojen saamiseksi ei ole hyväksytty kaikkien osapuolten kesken. Hela finansieringen av bebyggelsen skedde enligt reglerna om "sozialer Wohnungsbau".Kommunerna har stort intresse av dylika beredskapsarbeten, men finansieringen är en svår sak.
 • omkostnad
 • utgiften
  För många familjer är ju detta faktiskt årets största enskilda utgift i budgeten, och de förväntar sig att vi skyddar dem.Tämä on loppujen lopuksi monen perheen suurin kustannus vuodessa, ja he odottavat, että suojelemme heitä. Uppvärmningskostnaderna är till exempel en stor utgift för de boende och måste regleras och till och med sänkas.Esimerkiksi lämmitykseen liittyvät muutokset ovat suuri kustannus vuokralaisille, ja niitä on säänneltävä ja jopa vähennettävä. Vi vill att alla utgifter ska styrkas med skriftlig dokumentation, och vi vill att alla rörliga kostnader ska bli föremål för en kostnads- och intäktsanalys.Haluamme, että kaikista kuluista toimitetaan todisteet, ja haluamme, että kaikista muuttuvista kuluista tehdään kustannus-hyötyanalyysi.

Definition of kustannus

 • ''usein monikossa'') hyödykkeen tekemisestä aiheutunut rahameno taikka vaiva

Examples

 • rakennuskustannukset

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net